09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic146

⁩چگونه بر خستگی و ناامیدی غلبه کنیم؟

وقتی شرایط سخت بیشتر از آنچه که انتظارش را دارید طول می کشد سخت کار کردیم اما هیچ رشدی نکردیم ایمان داشتیم که روزی بچه دار خواهیم شد اما سال به سال می‌گذرد اما هنوز به خواسته مان نرسیدیم اینجاست ...