09365495434
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

درباره ما

فعالیت موسسه آموزشی رشد و  امید امیر کبیر از سال 1388 در مرکز رشد دانشگاه امیر کبیر در راستای جنبش نرم افزاری و تولید علم و بهره وری از فناوری آغاز شد . هدف از تامین این موسسه آموزشی تلفیق ...
ForsatEmrooz.com_pic67

چه کسانی سلامت روان دارند؟

روانشناسان، مفهومی را پیش کشیدند به عنوان «سلامت روان» و گفتند همان طور که سلامت جسمانی برای انسان مطرح است، سلامت ذهنی و روانی هم برایش مطرح است. امّا مشکلی که درباره سلامت روانی هست این است که، برخلاف سلامت ...
ForsatEmrooz.com_pic143

همه چیز از قبل برای شما مهیا شده است

خدا همیشه افراد مناسب را در مکان مناسب سر راه شما قرار می دهد شما مجبور نیستید به همه توجه داشته باشید فقط کافیست به آن فرد مناسب توجه کنید ممکن است خیلی ها از شما خوششان نیاید اما نمی ...