09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic116

چگونه فردی خاص باشیم

#جول_اوستین بسیار ساده است که همرنگ جماعت شوید و کاری را انجام دهید که دیگران انجام می دهند مثلا همسایه هایمان شکایت می کنند پس ماهم شکایت کنیم همکارانمان دیر به سرکار می آیند پس ما هم دیر بیاییم اعضای ...
ForsatEmrooz.com_pic123

فراوانی نعمت ها

#جول_اوستین ✨?ما نمی خواهیم که همه را به راه راست هدایت کنیم ممکن است آنها اشتباه کنند و شما میدانید که حق با شماست اما باید از خودتان بپرسید که اگر این بحث را برنده شوید چه چیزی را به ...
ForsatEmrooz.com_pic136

⁦ما برای رسیدن و زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم-۵

#قسمت_پنجم ما قرار نیست اینگونه باشیم که دائما در حال تقلا باشیم و به خواسته هایمان نرسیم ما برای رسیدن به زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم. جول در مورد بیشتر از حد کافی توضیح می‌دهد. کتاب مقدس می‌گوید ...