09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic136

⁦ما برای رسیدن و زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم-۵

#قسمت_پنجم ما قرار نیست اینگونه باشیم که دائما در حال تقلا باشیم و به خواسته هایمان نرسیم ما برای رسیدن به زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم. جول در مورد بیشتر از حد کافی توضیح می‌دهد. کتاب مقدس می‌گوید ...
ForsatEmrooz.com_pic147

⁩چگونه به صدای درون تان گوش دهید

به دشمنان تان اطلاعات اضافی ندهید #جول_اوستین مثل داستان الیاس ممکن است هیچ ابری در آسمان دیده نشود .اما با این حال شما این شجاعت را دارید که به مردم بگویید نه تنها قرار است باران ببارد بلکه قرار است ...