09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic57

مدیتیشن چیست؟

?راه‌های زیادی برای مدیتیشن وجود دارد؛ آنقدر زیاد که می‌تواند برای هر فرد تعریفی شخصی و خاصی داشته باشد. اما به طور کلی می‌توان آنها را به دو نوع کلی مدیتیشن «توجه متمرکز» و «مونیتورینگ باز» تقسیم‌بندی کرد. ?در مدیتیشن ...