09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic02

راز موفقیت و شهرت شیائومی

من همیشه یکی از طرفدارای محصولات اپل بودم. وقتی اولین مک‌بوکمو گرفتم عاشق محصولات اپل شدم. و از اون به بعد از یک مک‌بوک و یک گوشی آیفون استفاده میکردم. بزارین صادق باشم، محصولاتشون خیلی عالین و در حدی باکیفیتن ...
ForsatEmrooz.com_pic05

پول حل کننده همه مشکلات نیست!

این فکر که پول حل کننده همه مشکلات است کاملا اشتباه بوده و آن چیزی که حلال مشکلات است پرورش ذهن پول ساز است نه خود پول. این هوش است که مشکلات را حل و پول را تولید میکند. بسیاری ...
ForsatEmrooz.com_pic76

مهارت هاي شخصي در کارآفرینی

كنترل و نظم دروني - عقيده فرد نسبت به اين كه وي تحت كنترل وقايع خارجي يا داخلي هست يا خير را مركز كنترل مينامند. بيشتر كارآفرينان را داراي مركز كنترل دروني توصيف نمودهاند. افراد با مركز كنترل بيروني معتقدند ...
ForsatEmrooz.com_pic135

⁩چگونه سرمایه را سرمایه‌گذاری کنید

بنابراین به جای اینکه نگران زندگی کنید برایتان سوال باشد که موفق می‌شوید یا نه ؟ برای تان جای سوال باشد به حد کافی خواهد بود؟ همان انرژی را صرف فهمیدن این کنید که چگونه سرمایه را سرمایه‌گذاری کنید اینکه ...