09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic109

خداوند تمام سختی ها را جبران می‌کند-۲

#جول_اوستین #قسمت_دوم جول در مورد "خداوند تمام سختی ها را جبران می کند" توضیح می دهد: کودکی ناعادلانه تان را برایتان جبران خواهد کرد ارتقایی را که حق شما بود، برایتان جبران خواهد کرد و اینکه افرادی سر کردند وجهه ...
ForsatEmrooz.com_pic112

آیا به خدا اعتماد دارید؟

#جول_اوستین خدا ننشسته سرش را بخاراند و بگوید: ای بابا ! من هم شوکه شدم ! من نمی‌ دانستم قرار است چنین اتفاقی برای آن بیفتد ! خداوند همچنان می‌خواهد برنامه‌اش را برای شما اجر ا کند می دانم که ...
ForsatEmrooz.com_pic127

⁦شکست دادن ناامیدی -۵

#قسمت_ پنجم ما نمی‌توانیم اتفاقات سخت و منفی زندگی مان را متوقف کنیم ولی میتوانیم نحوه پاسخ دادن به شرایط را خودمان انتخاب کنیم جول در مورد شکست دادن ناامیدی توضیح می‌دهد چرا دیگر نمی خندید چرا مثل قبل رویاپردازی ...
ForsatEmrooz.com_pic128

⁦شکست دادن ناامیدی -۴

قسمت سوم #قسمت_چهارم عصبانی و ناامید بخاطر چیزی که کار نکرد باید قلبتان حفاظت کنید آسان است که اجازه دهید چیزهای بیرون وارد بدنتان شود انضباط لازم است تا بگویید: من به آن اهانت نمی چسبم و رهایش می‌کنم با ...
ForsatEmrooz.com_pic133

⁦مصمم در طی کردن پله های ایمان -۲

مطلب قبل و می توانست ناامید و مأیوس باشد و به همسرش بگوید به من سخت نگیر، تو که میدانی من نمی‌توانم بایستم اما به عنوان چشمه ای از ایمان، اگر چه مرد مجبور بود او را نگه دارد اما ...
ForsatEmrooz.com_pic134

معیار سطح ایمان شماست -۴

قسمت سوم را از اینجا بخوانید. شاید خداوند منتظر شماست این خانم منتظر نماند تا عیسی مسیح بر او دست بکشد او دستش را بر عیسی مسیح کشید من فهمیدم خداوند زمان بندی فوق العاده ای دارد اما کتاب مقدس ...
ForsatEmrooz.com_pic136

⁩ما برای رسیدن و زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم-۶

#قسمت_پایانی ما قرار نیست اینگونه باشیم که دائما در حال تقلا باشیم و به خواسته هایمان نرسیم ما برای رسیدن به زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم. جول در مورد بیشتر از حد کافی توضیح می‌دهد من باور دارم ...
ForsatEmrooz.com_pic136

⁦ما برای رسیدن و زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم-۵

#قسمت_پنجم ما قرار نیست اینگونه باشیم که دائما در حال تقلا باشیم و به خواسته هایمان نرسیم ما برای رسیدن به زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم. جول در مورد بیشتر از حد کافی توضیح می‌دهد. کتاب مقدس می‌گوید ...
ForsatEmrooz.com_pic136

⁩ما برای رسیدن و زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم-۴

#قسمت_چهارم ما قرار نیست اینگونه باشیم که دائما در حال تقلا باشیم و به خواسته های مان نرسیم ما برای رسیدن و زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم. جول در مورد بیشتر از حد کافی توضیح می‌دهد. پول مشکل ...
ForsatEmrooz.com_pic136

⁩ما برای رسیدن به زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم -۲

#قسمت_دوم ما قرار نیست اینگونه باشیم که دائما در حال تقلا باشیم و به خواسته هامون نرسیم. ما برای رسیدن و زندگی سرشار از فراوانی خلق شده ایم. جول در مورد بیشتر از حد کافی توضیح میدهید. مجبور نیستید به ...
1 2