09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic60

چرا پیوسته رنج می کشیم؟

اغلب اوقات چیزی در زندگی شخصی مان هست که باعث می شود رنج بکشیم و نمی توانیم این حالت های درونی آشوب احساسی را تغییر دهیم. به نظر شما چرا آنها را تغییر نمی دهیم؟ پاسخ درستی پیش روی ما ...
ForsatEmrooz.com_pic47

چطور مغز به درد جواب میدهد.

ده دقیقه طول می‌کشد که شما یک پازل درست کنید اگه دستتون مداوماً شک الکتریکی می گرفت چقدر طول می کشید؟بیشتر، درسته؟ چون درد حواستون رو از انجامش پرت میکنه خوب شایدم نه؟ این بستگی به توانایی تو کنترل درد ...
ForsatEmrooz.com_pic83

کلمات مثل دانه هستند -۲

#جول_اوستین #قسمت_دوم حرف ها و نظر ما به واقعیت تبدیل می‌شود، جایی که امروز هستیم ناشی از تفکر ما راجع به خودمان و تلاش مان می باشد جول در مورد این توضیح می دهد: در آینده ی من، فرصت ها ...
ForsatEmrooz.com_pic82

کلمات مثل دانه هستند -۳

#جول_اوستین #قسمت_سوم حرفها و نطر ما به واقعیت تبدیل می شود، جایی که امروز هستیم ناشی از تفکر ما راجع به خودمان و تلاش مان می باشد جول در مورد این توضیح می‌دهد : شروع کنیدخودتون رو سالم، قوی، با ...
ForsatEmrooz.com_pic92

یک اشتباه یکسان را دوباره و دوباره تکرار نکنید .

#جول_اوستین اما اگر وارد زمان های دردناک شوید و با آنچه که باید از سختی یاد گرفتید بیرون نیایید شما به خودتان صدمه زده اید من با مردی صحبت کردم و او برای پنجمین بار در شرف ازدواج بود من ...
ForsatEmrooz.com_pic107

آماده باشید تغییر نزدیک است

#جول_اوستین وقتی خداوند برایتان جبران می کند چیزی فراتر از انتظارتان خواهد بود خواهید گفت : هیچ وقت فکر نمیکردم زندگی می تواند انقدر عالی باشد هیچ وقت فکر نمی‌کردم بتوانم انقدر حس خوبی داشته باشم هیچ وقت فکر نمی ...