09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic53

آیا پس از جدایی میتوانیم دوست معمولی باشیم؟

به دلایل بسیار محکم زوج های که جدا می‌شوند سعی می کنند دوست معمولی بمانند:برای کسی که ترک شده هر چقدر هم این کار ملایم انجام شده باشد،وعده دوستی معمولی می تواند نوعی تسلی عاطفی باشد شاید دیگر با او ...