09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic134

معیار سطح ایمان شماست -۵

قسمت قبل را از اینجا بخوانید. #قسمت_پنجم خداوند اینگونه است که وقتی بر ایمان خود پابرجا می‌مانید و وقتی دائما شکرگزار هستید حتی وقتی یک نشانه‌ای نباشد، نه تنها خداوند شما را شگفت زده خواهد کرد بلکه از سطح انتظارات ...
ForsatEmrooz.com_pic134

معیار، سطح ایمان شماست-۲

لینک مطلب قبلی #قسمت_دوم خداوند اینگونه است که وقتی بر ایمان خود پابرجا می مانید و وقتی دائما شکرگزار هستید حتی وقتی هیچ نشانه‌ای نباشد، نه تنها خداوند شما را شگفت زده خواهد کرد بلکه از سطح انتظارات شما فراتر ...