09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic134

معیار سطح ایمان شماست -۳

لینک مطلب قبلی #قسمت_سوم خداوند اینگونه است که وقتی بر ایمان خود پابرجا می‌مانید و وقتی دائما شکرگزار هستید حتی وقتی هیچ نشانه‌ای نباشد، نه تنها خداوند شما را شگفت زده خواهد کرد بلکه از سطح انتظارات شما فراتر خواهد ...