09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic47

چطور مغز به درد جواب میدهد.

ده دقیقه طول می‌کشد که شما یک پازل درست کنید اگه دستتون مداوماً شک الکتریکی می گرفت چقدر طول می کشید؟بیشتر، درسته؟ چون درد حواستون رو از انجامش پرت میکنه خوب شایدم نه؟ این بستگی به توانایی تو کنترل درد ...
ForsatEmrooz.com_pic57

مدیتیشن چیست؟

?راه‌های زیادی برای مدیتیشن وجود دارد؛ آنقدر زیاد که می‌تواند برای هر فرد تعریفی شخصی و خاصی داشته باشد. اما به طور کلی می‌توان آنها را به دو نوع کلی مدیتیشن «توجه متمرکز» و «مونیتورینگ باز» تقسیم‌بندی کرد. ?در مدیتیشن ...