09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic77

هفت فرمول براي موفقيت در كسب و كار

هفت فرمول براي موفقيت در كسب و كار ١:هدفي خاص تعيين كنيد و آن راتصويرسازي كنيد ٢: دنبال مشكلي باشيد كه بتواتيد با محصول يا خدمات تان حلش كنيد ٣:از كوچك شروع كنيد و اصول كسب و كارتان را ياد ...