09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic147

⁩چگونه به صدای درون تان گوش دهید

به دشمنان تان اطلاعات اضافی ندهید #جول_اوستین مثل داستان الیاس ممکن است هیچ ابری در آسمان دیده نشود .اما با این حال شما این شجاعت را دارید که به مردم بگویید نه تنها قرار است باران ببارد بلکه قرار است ...