09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic132

⁦شکست دادن ناامیدی -۳

مطلب قبلی #قسمت_سوم ما نمی‌توانیم اتفاقات سخت و منفی زندگی مان را متوقف کنیم ولی میتوانیم نحوه پاسخ دادن به شرایط را خودمان انتخاب کنیم جول در مورد شکست دادن ناامیدی به عنوان ریشه اشاره میکند می‌توانید ریشه را ببینید ...