09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic154

چگونه کارشان را تلافی کنید

#جول_اوستین آسان است که بترسید به این فکر کنید که چگونه کارشان را تلافی کنید بهترین استراتژی مساوی شدن چیست؟می توانم به شما بگویم که چیست؟ استوار و آرام باشید آن مسئله را به دستان خدا بسپارید خداوند می گوید: ...