09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic71

هک حافظه؛ دست‌کاری و کاشت خاطرات با فریب ذهن

گنجینه خاطرات ما، یا آنچه به عنوان حافظه می‌شناسیم، پیشینه آسیب‌پذیری است که به سادگی می‌توان به آن نفوذ کرد، تحریفش کرد یا تغییرش داد. هکرها و دانشمندان حافظه می‌گویند می‌توان خاطرات نادرست را در ذهن هر انسانی کاشت. عموم ...