09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic95

رنج قسمتی از زندگی است-۴

#جول_اوستین #قسمت_چهار رنج قسمتی از زندگی می باشد، جایی که خدا نقطه می گذارد، علامت سوال نگذارید..? جول اوستین در مورد "رنج خودتان را هدر ندهید " توضیح می دهد اگر قرار باشد سختی ها به جای اینکه به ما ...