09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic11

بیماری اینستاگرام

به خاطر اینستاگرام به بیماری انورکسیا مبتلا شدم  من خیلی به تو حسودی­ام می­شود، همه چیز به تو میاد. این حرفی است که اغلب دوستانم به من می­گویند. اما می­دانید برای به دست آوردن این بدن چه کارهایی کردم؟ همراه ...