روانشناسی
مهر ۲۴, ۱۳۹۸

⁩ارتباط ذهن و بدن

مطالعات علمی نشان می دهند که استرس طولانی و شدید و افکار منفی مکرر می توانند سیستم ایمنی بدن ما را تحت تاثیر قرار دهند. در […]