09365495434

آينده پژوهي درمشاغل و مهارت هاي مورد نيازآينده

از آن جا كه مشاغل آينده، دانش بنيان و دانايي محور هستند، زنجيره اين مشاغل را دانشگاه ها، سازمان هاي كوچك و متوسط (SME (و جامعه تشكيل مي دهد. به طوري كه، جامعه، مصرف كننده مشاغل آينده، سازمان هاي كوچك و متوسط، توليدكننده آن و دانشگاه ها تامين كننده دانش مورد نياز آن خواهد بود. نكته قابل توجه در اين جا اين است كه مشاغلي كه در اين زنجيره قرار نگيرند، در آينده موفق نخواهند بود.افراد در آينده بايد مشاغلي جديد متناسب با نيازهاي آينده و پيشرفت هاي نوين در علم و فناوري را انتخاب كنند.به دليل موقتي بودن و عمر كوتاه مشاغل، حتي كساني كه در حال حاضر كارمند يا داراي كسب و كار هستند، بايد آينده نگر باشند، و به طور مداوم از خود بپرسند، در آينده نزديك به چه مشاغلي نياز خواهد بود؟ در آينده، از متقاضيان شغل، انتظار چه مهارت هايي خواهد رفت؟ چه شغل هايي متقاضي خواهند داشت؟اين سوالات ما را به ضرورت آينده پژوهي مشاغل و آشنايي با شغل هاي آينده و مهارت هاي مورد نياز براي كسب اين شغل ها رهنمون مي شود.در گذشته، بيشتر مشاغل، بدني و مبتني بر بازوي نيروي كار بودند، در حالي كه تغييرات و تحولات اخير در فناوري باعث شده كه مشاغل جديد بيشتر فكري و دانشي باشند.پايداري و ثبات يكي از مهمترين خصوصيات مشاغل گذشته بود. افراد شاغل در اين نوع مشاغل، به نوعي ضمانت شغلي داشتند. به دليل پايداري مشاغل، تغيير شغل كمتر مطرح بود. اما بسياري از مشاغل آينده ناپايدار هستند. پيشرفتها و تحولات سريع اجتماعي و تكنولوژيكي باعث حذف يا تغيير سريع ماهيت مشاغل و ناپايداري آن ها گرديده است.مشاغل آينده به استفاده از كامپيوترها و روبات ها وابستگي زيادي پيدا خواهند كرد، و اين ابزارهاي نوين در تمامي مشاغل آينده به طور گسترده و فراگير استفاده خواهند شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *