09365495434

توان افزائی جوانان مستعد و صاحب ایده با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی

طرح ترویج و توسعه کارآفرینی و توان افزائی جوانان مستعد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته با هدف آگاهی بخشی و ترغیب آنان به سوی خویش فرمائی با ترکیب چهار عنصر پژوهش، آموزش، مشاوره و ترویج اجرا میشود، این طرح در فرآیند اجرا گام های زیر را مورد توجه قرار میدهد:
-مطالعه اجمالی در مورد پتانسیل ها و مزیت های اقتصادی جهت شناخت بیشتر و آمادگی مناسب تر برای ورود به عرصه آموزش -آموزش مبتنی بر نیازها و موقعیت محلی مشتمل بر سه محور دانش افزائی، مهارت آموزی و فرصت شناسی از طریق به اشتراک گذاردن دانش و تجربه عملی مدرسین، صاحبان کسب و کار،کارآفرینان بومی و مسئولین محلی
-خدمات مشاوره شامل مشاوره کارآفرینی متناسب با نیازهای هر کسب و کار مدنظر نوکارآفرینان و نیز مشاوره های مدیریت کسب و کار در مراحل مختلف شکل گیری و بقا
-جلب مشارکت و همراهی معتمدین و مسئولین محلی در طرح با هدف بهبود مسیر و همراهی آنان با نوکارآفرینان
-پایداری طرح و نهادینه سازی آن از طریق تقویت سمن های بومی و یا کمک به شکل گیری سازمان های مردم نهاد بومی با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی این مدل می تواند استعدادهای علاقمند ورود به عرصه کسب و کار را با توانمندی های نسبی و از طریق برنامه های منسجم آموزشی و مشاوره-ای آماده بهره گیری از فرصت های محیطی کند تا با درک چالش های واقعی،مدیریت خود را در مراحل مختلف ایجاد و بقا، در گام بعدی توسعه، تقویت کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *