توسعه فردی

توسعه فردی چیست ؟

انتخاب هر حرفه باید با شخصیت و علائق و مهارت های هر فرد همسو باشد، در این مقوله هم خودشناسی از مهمترین مواردی است که باید به آن پرداخته شود!

آیا می دانید چه کسی هستید؟

این سوال ممکن است کمی ترسناک باشد! من چه شخصیتی دارم و علائق و نقاط قوت و ضعف و ارزش های من کدامند؟!

اگر شما بتوانید خودتان را صادقانه ارزیابی کنید، مطمئن باشید که در یافتن حرفه ای متناسب با ذوق و استعداد درونی خویش موفق خواهید شد.

آیا فردی برون گرا، حساس و تحلیل گر هستید یا درون گرا و بی خیال؟ و یا اصلا ترکیبی از این خصیصه ها هستید؟

در این مقوله؛ باید بیان کنیم که چهار نوع اصلی مزاج یا شخصیت وجود دارد : بلغمی، سودایی، دموی و صفراوی ؛ که هر یک از این ها دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود هستند، ازین رو تناسب شغل با شخصیت مهم است! افراد با شخصیت درون گرا و ساکت در هنگام کار کردن در مشاغلی نظیر فروش که به صحبت کردن در جمع و تعامل با افراد مختلف نیاز دارد دچار مشکل خواهند شد؛ در حالی که افراد با شخصیت برون گرا در این حرفه ها موفق می گردند.

یافتن شغلی متناسب با شخصیت تان، موفقیت در حرفه را برای شما آسان خواهد کرد. از دیدگاه دیگر تیپ شناسی شخصیت آنیاگرام به شما کمک میکند که بدانید جزو کدام دسته ازین تیپ های شخصیتی هستید : کمال گرا ، مهرطلب(یاری رسان) ، مدیر،فردگرا، کنجکاو، وفادار، خوشگذران، مبارز، رهبر و مصلح و در این دوره شما می آموزید که تمایلاتتان، علایقتان و تیپ شخصیتتان از کدام دسته می باشد و بهتر است کدام مشاغل را بنا به توانمندی هایتان انتخاب کنید یا کدام نقاط ضعفتان را با آموختن مهارت ها ارتقاء دهید و آماده شغل مناسبتان شوید!
در این راستا مشاورین آموزشگاه فرصت امروز با آموزش این مهارت ها کنار شما خواهند بود تابه نتایج دلخواهتان یعنی شغل مناسب دست پیدا کنید.