09365495434

واکنش شما به اتفاقات، آینده تان را تغییر می دهد.

چگونگی تاثیر حالت آگاهی شما بر جهان

بین آگاهی جمعی بشری و وضعیت سیاره، همبستگی وجود دارد و میان وضعیت آگاهی شما و آنچه برایتان رخ می دهد، همبستگی وجود دارد. البته همیشه بطور سریع و بلافاصله نیست ، اما بین آنچه در درون شماست و آنچه برای شما رخ می دهد، همبستگی وجود دارد یا آنچه در زندگی تان جذب می کنید و علاوه بر این خیلی اینطور نیست که آنچه برای شما رخ می دهد، سرنوشت یا تقدیر شماست.

سرنوشت شما توسط آنچه برایتان رخ می دهد تعیین نمی شود. مردم اینطور فکر می کنند که آنچه برای من رخ می دهد زندگی مرا تعیین می کند.

سرنوشت شما با چگونگی پاسخ شما به آنچه روی می دهد تعیین می شود.
بنابراین وقتی چیزی ظاهراً بد رخ می دهد و چیزی به خطا می رود، اگر واکنش شما منفی باشد چیز منفی بعدی را جذب می کنید.
اگر واکنش شما یک پاسخ باشد و بگویید: بسیار خوب، اینطور است و باید به آن رسیدگی کنم. چیز بعدی، این حالت آگاهی را منعکس می کند.
برخی مردم در سراسر زندگی شان در دام چیزهای نامطلوبی هستند که مدام برایشان رخ می دهد زیرا درک نمی کنند که در هر لحظه آزادی دارند که زندگی خود را تغییر دهند توسط واکنشی متفاوت نسبت به آنچه رخ می دهد.
واکنش حاضر شما آینده را تعیین می کند نه آنچه رخ می دهد. واکنش شما به آنچه رخ می دهد لحظه بعدی را تعیین می کند.
به این طریق می توانید زندگی خود را تغییر دهید، به جای اینکه برای مدتی بسیار طولانی در دام کارهای بد گرفتار شوید.

بسیار آسان است اما آگاهی لازم دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *