09365495434

⁩چگونه سرمایه را سرمایه‌گذاری کنید

بنابراین به جای اینکه نگران زندگی کنید برایتان سوال باشد که موفق می‌شوید یا نه ؟
برای تان جای سوال باشد به حد کافی خواهد بود؟
همان انرژی را صرف فهمیدن این کنید که چگونه سرمایه را سرمایه‌گذاری کنید اینکه چگونه با چیزهایی که خداوند به شما نعمت داده است
پشتکار خوبی باشید
همه اینها با قرار دادن خداوند در جایگاه اول شروع می‌شود
قوم بنی اسرائیل چهارصد سال برده بودند در تقلا و کمبود بودند با آنها بدرفتاری می‌شد منابعی نداشتند پول نداشتند دقیقا برعکس فراوانی بله، همه ی ما فصل هایی از تقلا را تجربه می‌کنیم
فصل هایی که رشد نمی‌بینم
ممکن است اکنون آنجا باشید
ولی این پایان داستان تان نیست
در وسط راه تسلیم نشوید چیزی در راه است
خداوند، خداوند عدالت است
نه تنها شما را از این شرایط بیرون می‌آورد
بلکه چیزهایی را که تجربه کردید جبران می‌کند سام می‌گوید: خداوند قوم بنی اسرائیل را مملو از طلا و نقره به سلامت از مصر خارج کرد
آنها دست خالی از بی عدالتی خارج نشدند
آنها مملو از ثروت خارج شدند
این چیزی است که خداوند برای شما می‌خواهد نه اینکه مملو از بار مسئولیت باشید
بدهی، افسردگی، مریضی بلکه مملو از نعمت باشید
مملو از منابع
مملو از شادی
وقتی کوچک بودیم
وقتی کسی را می‌دیدیم که فکر می کردیم خوشبخت است می‌گفتیم: هی مرد اینها را نگاه کن
آنها ثروتمند هستند
وقتی امروز به شما نگاه میکنم مردمی را می‌بینیم
مملو از لطف
مملو از اتفاقات خوب
مملو از خلاقیت
اکنون سهم خودتان را انجام دهید را در جایگاه اول قرار دهید محدودیت‌ها را از او بردارید
ذهنیت فراوانی داشته باشید
اگر این کار را انجام دهید
من باور دارم و اظهار می‌کنم رشد در راه است
به روش هایی بزرگتر از آنچه تصور می‌کردید
خداوند درهایی را باز میکند
که هرگز رویای بازشدنش را نمی دیدید چون او را محترم می‌شمارید
احترام، ثروت و زندگی طولانی، مبارک و پر از لطف خواهید داشت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *