09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic26

۷ قانون زندگی از کتاب جُردَن پیترسون

همیشه بعد از تماشای یک ویدیوی انگیزشی حس می­کنید که می­خواهید دنیا را به دست بگیرید. انرژی خیلی زیادی دارید می­توانید تصور کنید که چطور به اهدافتان می­رسید و تصمیم می­گیرید که شروع به کار کنید. اما بیست دقیقه بعد ...