09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic04

چگونه همیشه با انگیزه باشیم

یادم است زمانی که دانشجو بودم، بعد از دیدن یک فیلم یا یک سخنرانی انگیزشی خیلی تحت تأثیر قرار می­گرفتم. هیجان زده و پر انرژی می­شدم، احساس می­کردم به اهدافم می­رسم، تصمیم می گرفتم سخت تلاش کنم تا به آنها ...
ForsatEmrooz.com_pic38

دیدمان شور زندگی

در قرن بیستم که سلامت روان بشریت بیشتر مورد توجه قرار گرفت, دو پارادایم -- مسامحتا "دیدمان " بر وزن دودمان-- طرح شد: دیدمان نخست " معنای زندگی" بود. دیدمان معنای زندگی به این می اندیشید که در دنیای بسیار ...