09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic09

موفقیت ایلان ماسک

5 اصل مهم افزایش بازدهی در زندگی از ایلان ماسک فکر می­کنم همۀ شما با این موافق باشید که ایلان ماسک یکی از تأثیرگذار ترین افراد در دنیاست. امکان دارد شما با همۀ کار هایی که دارد انجام می­دهد یا ...
ForsatEmrooz.com_pic24

داستان زندگی وارن بافت ثروتمندترین سرمایه گذار قرن بیستم

وارن بافت از سال ها پیش برای سرمایه گذاران در سراسر دنیا به عنوان الگویی نمونه شناخته می شود. تاریخچه غنی سرمایه گذاری او به زمانی بَر می گردد که تنها یازده ساله بود و اولین سهام خودش را خریداری ...
ForsatEmrooz.com_pic64

چه چیزی ما را سالم و شاد نگه می دارد؟ – ۱

چه چیزی ما را سالم و شاد نگه میدارد در طول مدتی که زندگی میکنیم؟ اگر قرار بود الان شما آینده‌تان را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنید، کجا انرژی و زمان خود را صرف می کردید؟ ابتدای این قرن ...