09365495434
لیست مطالب
ForsatEmrooz.com_pic142

چگونه هر شرایط را تحت کنترل خود درآوریم؟

#جول_اوستین مطلب بسیار جالبی درباره عنکبوت ها خواندم همه ما دیده ایم که چگونه عنکبوت تارهایی برای به دام انداختن حشرات دیگر تولید می کند. این تارها با مواد چسبناکی پوشیده شده است تا وقتی که حشره‌ای با تارها برخورد ...