09365495434

برنامه ریزی ذهن شما، برای موفقیت

ذهن شما از کودکی برای موفقیت یاشکست برنامه ریزی شده است!

دکتربروس لیپتون معتقداست که ۹۵ درصد برنامه زندگی بزرگسالی مادرکودکی شکل میگیرد.
اومعتقداست تمام انسانها درهفت سال اول زندگی شان درحال دانلودکردن وهیپنوتیزم هستند.
آزمایشات نشان داده است مغزبچه های زیر ۷ سال ارتعاش کمتری به هوشیاری دارد،که به آن ارتعاش بتا میگویند.
بتا حالت تخیل کردن است،بچه ها بااسباب بازیهایشان چنان بازی میکنند که انگارواقعی هستند.
وقتی سواریک چوب میشوند درتخیل آن رااسبی سفید می بینند.
قلمروی تخیل ارتعاش مغزی بتااست.
ارتعاش مغزی بتاهمان حالت هیپنوتیزم است.
پس طبیعت هفت سال اول زندکی رابه این اختصاص میدهد که هرچه مشاهده میکنیم الگوبرداری می کنیم وسپس جزعی ازبرنامه زندگیمان میشود.
آیا ما الگوی مناسبی برای فرزندانمان هستیم؟ آیا برنامه مناسبی برای زندگی روی این سیاره به آنها ارائه می دهیم؟
کودکان بامشاهده والدین واطرافیانشان افکاروباورها وقوانین زندگی رابه صورت ناخوداگاه دانلود وکپی می کنند.
برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم باید باهوشیاری واردناهوشیارمان شویم وبرنامه اش راآنطور که میخواهیم ومناسب زندگی امروزاست تغییردهیم.
قدم اول این است که تشخیص دهید چه مشکلی شمارادرزندگی رنج می دهد!
فقر،بیماری،بدبختی،بیکاری، بی وفایی ،دروغ،…..
بعدازتشخیص مشکل باورهایتان رابازبینی کنید،ابتداباورهای خودتان وبعد باورهای والدین واطرافیانی که روی شکل گیری این الگو ها و باورها در شما نقش داشته اند،را موردبررسی قراردهید.
درهرجامشکلی هست یک برنامه اشتباهی در ضمیرناخوداگاه شماهک شده است.

ضمیرناخوداگاه ازدوطریق برنامه ریزی مجدد میشود.
۱_هیپنوتیزم
۲-تکراروتمرین برنامه جدید

پس لازم است عادت،برنامه ویارفتاری راکه میخواهید تغییردهید راتمرین وزندگی کنید.
این تکراروتمرین احتیاج به توجه واحساس،ایمان وپشتکارواراده دارد.
عادت جدیدراتکرارکنید تا برنامه جدیدی درناخوداگاه شما نصب شود.
واگرکودک زیرهفت سالی دارید که میخواهید برنامه موفقیت برایش نصب کنید،ابتداالگوهای ذهنی وباورهای خوددرزمینه؛خوشبختی ،سلامتی،ثروت،آرامش رابازسازی کنید،تاکودکتان بامشاهده،رفتار،گفتار،افکاروباورهای شما برنامه درستی درضمیرناخوداگاهش ضبط واجراکند.
نرگس فولادلو
کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *