09365495434

خداوند می داند که چگونه از آبرویتان دفاع کند

#جول_اوستین
وقتی کسی شما را بی اعتبار کند، شما را کوچک کند شما لازم نیست ناراحت شوید، خدا اتفاقی که می افتد را می بیند
او همینطور بی تفاوت نمی شیند و بگوید: بد شد
آنها دارند آبرویش را از بین می برند، نه خدا کارش را انجام می دهد. او می داند چگونه توجه مردم را جلب کند گاهی باعث می شود که ساکت شوند نظرشان را تغییر دهند
سایر وقت ها اجازه می دهند که صحبت کنند و به ترفیع دادن شما ادامه می دهد، هر چه بیشتر صحبت کنند بالاتر می‌روید.
فکر می کنند که شما را اذیت می کنند حقیقت این است که به شما کمک می‌کنند. خدا به خاطر چیزی که می گویند عوضش را بردن تان به سطوح بعد به شما می دهد
به چیزی که کتاب مقدس می گوید اعتماد کنید
خداوند در حضور دشمنانتان برایتان میزی حاضر می کند
همان کسانی که سعی می کنند که شما را بد نشان دهند شما را پایین نگه دارند آنها شما را در جایگاه احترام خواهند دید ترفیع گرفته محترم با نفوذی بزرگتر این کار مدافع تان است
مدتی قبل با مرد محترمی صحبت کردم خیلی ناراحت بود چون رئیسش علیه او بود همیشه سعی می کرد او را پایین نگه دارد . من چیزی را که به شما می گویم به آن مرد گفتم
خدا مدافع تان است، مردم نمی توانند شما را از سرنوشت تان بازدارند . ناامید زندگی نکنید با سعی بر اینکه رئیس تان را اصلاح کنید. فقط در بهترین حالت خود باشید، شما زیردست مردم نیستید، شما زیر دست خدایید
مسئله را به دستان او بسپارید
این مرد با نگرش جدید به دفتر کارش رفت ، در چندین مناسبت باید ترفیع می گرفت ولی به خاطر این رئیس نامنصف از او رد شدند
یک روز مدیر عامل شرکت در شهر بود این مرد باید ارائه می داد .
مدیر عامل خیلی تحت تاثیر کارش قرار گرفته بود ، نزدیک به یک سال بعد سمتی در دسترس بود که باید به رئیسش می رسید ولی مدیرعامل از رئیسش گذشت و آن سمت را به این مرد پیشنهاد داد، اکنون به جای مجبور بودن به کار با رئیسش که همراهی با او منصفانه نبود ورق برگشت و رئیسش برای او کار می کند
خدا می داند که چگونه مسئله تان را حل کند
او می داند که چگونه از آبرویتان دفاع کند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *