09365495434

خداوند همواره حامی شماست-۱

#جول_اوستین
#قسمت_اول
لازم بدونید شما یک نفر را در زندگی دارید که همواره حامی شماست و در برابر کسانی که برای شما نظرات منفی را می طلبند
همواره از شما حمایت می کند جول در مورد خداوند همواره حامی شماست توضیح می دهد
امروز می خوام با شما در این مورد صحبت کنم که شما یک مدافع دارید همه ما افرادی را علیه خود داریم
نظرات منفی می دهند
سعی می کنند تا ما را بی اعتبار کنند
ما را کوچک می کنند
تلاش شما این است که وارد آنجا شوید باعث شوید که آنها بهتر رفتار کنند و اصلاح شوند.
به آنها ثابت کنید که آنها اشتباه می کنند ما فکر می‌کنیم که باید از خودمان دفاع کنیم
هر چه باشد موضوع نام و اعتبار ماست ولی مشکل این روش این است که به محض اینکه یک نفر را اصلاح کردید
سه نفر بیشتر ظاهر می شود
همیشه کسی بر علیه شما خواهد بود کسی که سعی می کند باعث شود به نظر برسید
اگر به طور دائم سعی کنید که از خود دفاع کنید
به وسیله جنگیدن در نبردهایی که هرگز نباید می جنگیدید، منحرف می شوید
آسان است که در دام نبرد بیفتید
به این فکر کنید که دیدید که آنها در رسانه ی اجتماعی در مورد من گفتند؟
به آنها نشان می دهم که با چه کسی درافتاده اند
میدانید که چقدر انرژی می برد و سعی کنید کار کسی را تلافی کنید؟
سعی کنید به آنها اثبات کنید که واقعا آدم خوبی هستید
شما انرژی را که برای تحقق رویا و هدفتان احتیاج دارید هدر می دهید
کلید است
شما مجبور نیستید از خود دفاع کنید خدا گفت که او از شما دفاع می‌کند
و از آبروی شما حفاظت می‌کند
از نگرانی دوباره سخنان تند دست بردارید، اظهار نظرهای منفی تمام آنها حواس پرتی هستند
این دشمن است که سعی دارد شما را از مسیر خارج کند.
بنابراین شما زمان و انرژی خود را در نبردهایی هدر می دهید که اهمیتی ندارد می گویید: خب جول من ناراحتم
من آدم خوبی هستم، چیزی که درباره من می گویند درست نیست
اهمیتی ندارد که شما چقدر خوب هستید.
چقدر دوست داشتنی، مهربان، شرافتمند همواره کسی وجود خواهد داشت که شما را دوست نداشته باشد
کسی سعی می کند که شما را بی اعتبار کند
این اتفاق برای عیسی افتاد
وقتی می‌رفت و مریض ها رو شفا میداد افتاده ها را بلند می کرد
آنهایی که غمگین بودند تشویق می کرد
او هیچ کاری جز خوبی نمی کرد
ولی به غلط متهم شد
درست فهمیده نشد
چگونه از خودش دفاع کرد؟
چگونه از آبرویش محافظت کرد؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *