09365495434

شکست دادن ناامیدی -۸

چیزی که در آینده تان است بزرگتر ازهر چیزی است که از دست دادید
چالش من این است که اجازه ندهید
که یک خوک مرده شما را از سرنوشت تان باز دارد
اجازه ندهید که ریشه ی عصبانیت و ناامیدی زندگی تان را آلوده کند
زمان آن فرا رسیده است که به جلو حرکت کنید
خیلی رهایی بخش است وقتی که میتوانید چیزها را رها کنید
بگویید: خدایا در حقم بدی کردند
ولی تو جای من هستی
من ناامیدی داشتم ولی می‌دانم که چیزی را که باعث اذیتم شد تغییر می دهی
و به نفعم از آن استفاده می کنی
من عزیزی را از دست دادم
بله هنوز دلم برایش تنگ می شود
ولی بقیه ی عمرم را با ناامیدی زندگی نخواهم کرد
من می‌دانم که آنها با تو هستند
تو شروع جدید برای من داری
این اینگونه است که نا امیدی راشکست می دهید
اینگونه است که از قلب تان حفاظت می کنید
اجازه نمی دهید که چیزی که در بیرون است وارد درون شود
در کتاب مقدس آمده است:
خانمی به نام” نومیا” اوقات سختی را سپری می کرد
در شهری به نام “مواب” زندگی می‌کرد بیوه بود، شوهرش مرده بود
چندین سال بعد ، هر دو پسرش کشته شدند
گاهی اوقات زندگی عادلانه به نظر نمی‌رسد
بیشتر از سهم تان اتفاق های بد برایتان می‌افتد
آسان است که بد خلق و نا امید شوید
از رویاهای تان دست بکشید
ولی خدا اجازه اش را نمی داد
اگر قرار بود شما را از سرنوشت تان باز دارد
بله سخت است
ولی خداوند قول می دهد که به خاطر دورانی به شما مرحمت می دهد
اجازه نمی‌دهد که چیزی بیشتر از توان تان تجربه کنید
وقتی آن بدخلقی و ناامیدی می آید
باید رها کنید و بگویید: نه من آنجا نمی‌روم
می دانم که خدا هنوز کنترل همه چیز را در دست دارد
می دانم که نقشه هایش برای من چیزهای خوب هستند
چیزی که تجربه می کنید ممکن است خوب نباشد
ولی خدا می‌داند که چگونه چیز خوبی از آن در بیاورد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *