09365495434

⁦شکست دادن ناامیدی -۳

مطلب قبلی

#قسمت_سوم
ما نمی‌توانیم اتفاقات سخت و منفی زندگی مان را متوقف کنیم
ولی میتوانیم نحوه پاسخ دادن به شرایط را خودمان انتخاب کنیم
جول در مورد شکست دادن ناامیدی به عنوان ریشه اشاره میکند
می‌توانید ریشه را ببینید مخفی است، زیرزمین است ولی مشکل اینجاست ریشه ی بدخلقی و ناامیدی میوه ی بدخلقی و ناامیدی تولید می کند
اگر ریشه ی بدخلقی و ناامیدی داشته باشید زندگی تان را آلوده می‌کند
مرد جوانی را می‌شناسم که با کارفرمایش دچار مشکل شد رئیسش مرد مسن تری بود
این احساس را نداشت که با او عادلانه برخورد می شود
به ایالت دیگری رفت ولی در طول سالها هرگز رهایش نکرد
بیشتر و بیشتر احساس اهانت شدن می‌کرد مدام درباره آن صحبت می کرد
تمام روش‌هایی را که با او ناعادلانه برخورد می‌شد مطرح می‌کرد رئیسش با او خوب بود
سخاوتمند و مهربان بود چیزهای کوچکی وجود داشت که این مردجوان سر آن ها مبارزه می‌کرد آن را از حد بدر کرد
چون که رهایش نمی‌کرد
آن اهانت کوچک تبدیل به ریشه ی بدخلقی و ناامیدی شد
قبلا خوشحال بود
بودن در کنار او مفرح بود اکنون ناامید است، تلخ است همیشه عصبانی به نظر می‌رسد
روی روابطش تاثیری می‌گذارد
روی حرفه اش تاثیر می‌گذارد
کتاب مقدس می‌گوید: با تمام سعی تان از قلبتان در برابر مشکلات زندگی محافظت کنید
یکی از مهم‌ترین مسئولیت های ما این است که قلبمان را پاک نگه داریم
زندگی کوتاه است که بخواهیم با احساس اهانت زندگی کنیم با نبخشیدن زندگی کنیم

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *