09365495434

هیچ چیز اتفاقی نیست

#جول_اوستین
? هیچ چیز اتفاقی نیست

دوستان، هر چیزی بنابه دلایلی برای ما اتفاق می‌افتد
هیچ چیز اتفاقی نیست
بعضی چیزها به ما کمک می‌کنند تا رشد کنیم
کامل شویم و بالاتر برویم
سپس زمان هایی وجود دارند که خداوند به ما اجازه می‌دهد
که از فصل سخت عبور کنیم
تا بعد از آن بتوانیم یک وسیله سودمند در کمک کردن به دیگران باشیم
خداوند می‌تواند با درد به شما اعتماد کند
آیا خداوند میتواند به شما اعتماد کند که ناراحت باشید؟
آیا شما منفی و تلخ می شوید و می گوید خدایا چرا این برای من اتفاق افتاد ؟
با احترام می گویم که همه اینها برای شما نیست
چه میشود اگر خداوند اجازه دهد که از حالا تا سه سال بعد
شما می توانید به فرد دیگری کمک کنید تا پیشرفت کند
آیا خداوند میتواند به شما اعتماد کند؟
وقتی پدرم فوت کرد
از دست دادن عزیزان خیلی درد ناک است
من ان شرایط را دوست نداشتم و راحت نبودم
اما می‌دانید چند نفر به من می گفتند:”جول” وقتی که در مورد پدرت صحبت می‌کنی چقدر او رادوست داشتی چگونه تو ترقی کردی تا کشیش کلیسا بشوی؟
آن به من کمک میکند تا وقتی که عزیزم می‌رود
تا پیش خداوند باشد ، چیره و پیروز شوم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *